Kancelarie Radców Prawnych

Stańczyk, Przybylska

RODO

Małgorzata Stańczyk

Szanowni  Klienci

Administratorem Państwa danych osobowych jest Małgorzata Stańczyk Kancelaria Radcy Prawnego ul. Okulickiego 73, 71-035 Szczecin.

Na wyżej podany adres można kierować korespondencję w sprawach danych osobowych.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 • zawarcie i realizacja umowy (świadczenia usług prawnych),
 • prowadzenie analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej,
 • dochodzenie roszczeń,
 • udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski,
 • prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa,
 • wypełnianie ciążącego na mnie obowiązku prawnego np. wystawienia faktury,
 • archiwizacja, niszczenie danych po upływie okresu ich przechowania.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie, co najmniej jedna z przesłanek:

 • udzielona zgoda;
 • konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
 • konieczność wypełnienia ciążącego na mnie obowiązku prawnego;
 • konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 • kancelariom: księgowo-podatkowej lub prawnej prowadzącej obsługę mojej działalności,
 • firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki,
 • podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Państwa dane nie będą przekazywane przeze mnie do państw trzecich.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 • obowiązujące mnie przepisy prawa, np. ustawy podatkowe, ustawa o rachunkowości);
 • okres, przez jaki są świadczone usługi;
 • okres, który jest niezbędny do obrony moich interesów;
 • okres, na jaki została udzielona zgoda.

Ponadto informuję, że mają Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych,
 • żądania uzupełnienia lub zmiany powierzonych mi danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 • usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • przeniesienia Państwa danych osobowych.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania przeze mnie Państwa danych osobowych mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Zgoda jest niezależna od czasu, w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania.

Jeżeli chcą Państwo wycofać udzielone zgody, prosimy o wysłanie pisma lub maila na adres stanczyk.kancelaria@op.pl; w temacie maila należy wpisać dokładnie „Wycofanie zgód”.

Kinga Przybylska-Charif

Szanowni  Klienci

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kinga Przybylska-Charif Kancelaria Radcy Prawnego ul. Okulickiego 73, 71-035 Szczecin.

Na wyżej podany adres można kierować korespondencję w sprawach danych osobowych.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 • zawarcie i realizacja umowy (świadczenia usług prawnych),
 • prowadzenie analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej,
 • dochodzenie roszczeń,
 • udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski,
 • prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa,
 • wypełnianie ciążącego na mnie obowiązku prawnego np. wystawienia faktury,
 • archiwizacja, niszczenie danych po upływie okresu ich przechowania.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie, co najmniej jedna z przesłanek:

 • udzielona zgoda;
 • konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
 • konieczność wypełnienia ciążącego na mnie obowiązku prawnego;
 • konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 • kancelariom: księgowo-podatkowej lub prawnej prowadzącej obsługę mojej działalności,
 • firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki,
 • podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Państwa dane nie będą przekazywane przeze mnie do państw trzecich.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 • obowiązujące mnie przepisy prawa, np. ustawy podatkowe, ustawa o rachunkowości);
 • okres, przez jaki są świadczone usługi;
 • okres, który jest niezbędny do obrony moich interesów;
 • okres, na jaki została udzielona zgoda.

Ponadto informuję, że mają Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych,
 • żądania uzupełnienia lub zmiany powierzonych mi danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 • usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • przeniesienia Państwa danych osobowych.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania przeze mnie Państwa danych osobowych mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Zgoda jest niezależna od czasu, w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania.

Jeżeli chcą Państwo wycofać udzielone zgody, prosimy o wysłanie pisma lub maila na adres kingaprzybylska@wp.pl; w temacie maila należy wpisać dokładnie „Wycofanie zgód”.