Kancelarie Radców Prawnych

Przybylska, Stańczyk

Radcy Prawni

Kinga Przybylska-Charif

  • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1974r.)
  • Uprawnienia radcy prawnego uzyskała po odbyciu aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie i zdaniu egzaminu radcowskiego w 1995 roku
  • Wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie pod numerem Sz – 684.
  • Zawód radcy prawnego w ramach pracy etatowej oraz samodzielnej kancelarii radcy prawnego wykonuje od 1995r.

Małgorzata Stańczyk

  • Uprawnienia radcy prawnego uzyskała po odbyciu aplikacji radcowskiej prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Bydgoszczy (2001-2005) i po zdaniu egzaminu radcowskiego (2005 r.)
  • Obecnie wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Szczecinie pod nr Sz-970
  • Zawód radcy prawnego wykonuje od 2005 roku, samodzielną kancelarię prowadzi od 2008 roku

Nasze specjalności

Prawo cywilne

Prawo gospodarcze

 

Prawo pracy i spółek handlowych

Prawo spadkowe

Wynagrodzenie:

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest po zapoznaniu się przez radcę prawnego z okolicznościami sprawy
przy uwzględnieniu spodziewanego, koniecznego nakładu pracy oraz wartości sprawy.

Możliwe jest także ustalenie wysokości wynagrodzenia w drodze negocjacji, w szczególności w przypadku zlecenia stałego świadczenia pomocy prawnej.

Wynagrodzenie określone może być jako wynagrodzenie ryczałtowe albo wynagrodzenie według stawki godzinowej.
W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego wysokość wynagrodzenia jest stała i jest niezależna od rzeczywistego nakładu pracy radcy prawnego.
W przypadku wynagrodzenia według stawki godzinowej wysokość wynagrodzenia wynika z ustalonej stawki godzinowej oraz liczby godzin poświęconych i przepracowanych przez radcę prawnego.

W przypadku reprezentowania klienta w postępowaniu sądowym, umowa z klientem może przewidywać wysokość wynagrodzenia opartą na stosownym rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości, regulującym wysokość stawek kosztów zastępstwa procesowego przez radców prawnych.

Kontakt

 

 

Kancelaria Radcy Prawnego
Kinga Przybylska-Charif
ul. Okulickiego 73
71-036 Szczecin
tel. +48 91 48 49 077, +48 601 578 835
NIP: 852-111-40-12

Kancelaria Radcy Prawnego
Małgorzata Stańczyk
ul. Okulickiego 73
71-036 Szczecin
tel. +48 91 48 49 077, +48 605 730 630
NIP: 765-132-47-30

 

 

Formularz kontaktowy

Zgody:

7 + 7 =