Kancelarie Radców Prawnych

Przybylska, Stańczyk

Radcy Prawni

Kinga Przybylska-Charif

  • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1974r.)
  • Uprawnienia radcy prawnego uzyskała po odbyciu aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie i zdaniu egzaminu radcowskiego w 1995 roku
  • Wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie pod numerem Sz – 684.
  • Zawód radcy prawnego w ramach pracy etatowej oraz samodzielnej kancelarii radcy prawnego wykonuje od 1995r.

Małgorzata Stańczyk

  • Uprawnienia radcy prawnego uzyskała po odbyciu aplikacji radcowskiej prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Bydgoszczy (2001-2005) i po zdaniu egzaminu radcowskiego (2005 r.)
  • Obecnie wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Szczecinie pod nr Sz-970
  • Zawód radcy prawnego wykonuje od 2005 roku, samodzielną kancelarię prowadzi od 2008 roku

O nas

Kancelaria powstała w dniu 15 lutego 1996 roku w Szczecinie wskutek połączenia Kancelarii Stańczyk oraz Przybylska. Od początku istnienia Kancelaria świadczyła pomoc prawną głównie dla przedsiębiorców oraz w ograniczonym zakresie na rzecz osób fizycznych w zakresie spraw rodzinnych i odszkodowawczych. W gronie klientów Kancelarii na przestrzeni lat znaleźli się przedsiębiorcy z branży budownictwa telekomunikacyjnego, drogowego i tradycyjnego, firmy ubezpieczeniowe,  zakłady opieki zdrowotnej, przedsiębiorstwa energetyczne, zakłady zaawansowanych technologii w zakresie przetwórstwa drzewnego, przedsiębiorstwa usług komunalnych, przedsiębiorstwa IT, huty szkła, przedsiębiorstwa rolne, rybackie, sadownicze, hodowlane i łowieckie, nadto firmy handlowe wszelkich branż.

Stanowimy zgrany zespół prawników, w którym my – jako radcowie prawni a także aplikanci i absolwenci prawa, współpracujemy ze sobą celem zapewnienia naszym klientom kompleksowej obsługi prawnej.

Zapewniamy pomoc prawną zarówno klientom indywidualnym jak i podmiotom gospodarczym, których funkcjonowanie w warunkach coraz trudniejszego otoczenia biznesowego wymaga profesjonalnego wsparcia prawnego.

Każdy z nas posiada duże doświadczenie zawodowe w zawodzie radcy prawnego, wynikające zarówno z pracy etatowej w obsłudze podmiotów gospodarczych, przedsiębiorstw, spółdzielni i jednostek administracji publicznej, jak również z prowadzenia indywidualnej praktyki radcy prawnego w formie kancelarii.

Każdy z nas podejmuje się indywidualnego prowadzenia sprawy lub spraw, ale także kompleksowej obsługi prawnej klienta. Jednocześnie w razie potrzeby jesteśmy gotowi świadczyć usługi prawne w zespole. Stała współpraca naszych kancelarii gwarantuje również, iż nawet w razie indywidualnie świadczonych usług zapewnione jest zastępstwo innego radcy prawnego.

Nasze specjalności

Prawo cywilne

Prawo gospodarcze

 

Prawo pracy i spółek handlowych

Prawo spadkowe

Wynagrodzenie:

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest po zapoznaniu się przez radcę prawnego z okolicznościami sprawy
przy uwzględnieniu spodziewanego, koniecznego nakładu pracy oraz wartości sprawy.

Możliwe jest także ustalenie wysokości wynagrodzenia w drodze negocjacji, w szczególności w przypadku zlecenia stałego świadczenia pomocy prawnej.

Wynagrodzenie określone może być jako wynagrodzenie ryczałtowe albo wynagrodzenie według stawki godzinowej.
W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego wysokość wynagrodzenia jest stała i jest niezależna od rzeczywistego nakładu pracy radcy prawnego.
W przypadku wynagrodzenia według stawki godzinowej wysokość wynagrodzenia wynika z ustalonej stawki godzinowej oraz liczby godzin poświęconych i przepracowanych przez radcę prawnego.

W przypadku reprezentowania klienta w postępowaniu sądowym, umowa z klientem może przewidywać wysokość wynagrodzenia opartą na stosownym rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości, regulującym wysokość stawek kosztów zastępstwa procesowego przez radców prawnych.

Kontakt

 

 

Kancelaria Radcy Prawnego
Kinga Przybylska-Charif
ul. Okulickiego 73
71-036 Szczecin
tel. +48 91 48 49 077, +48 601 578 835
NIP: 852-111-40-12

Kancelaria Radcy Prawnego
Małgorzata Stańczyk
ul. Okulickiego 73
71-036 Szczecin
tel. +48 91 48 49 077, +48 605 730 630
NIP: 765-132-47-30

 

 

Formularz kontaktowy

Zgody:

13 + 11 =